Goede doel - UAF

Tijdens de ‘Kom naar de Coach-Dag’ kun je je in heel Nederland voor het symbolische bedrag van 15 euro laten coachen door een professionele coach. Beroepscoaches die zijn aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) trakteren op honderden coachsessies vanwege het 15-jarig bestaan van hun beroepsorganisatie NOBCO. De volledige opbrengst van deze dag gaat naar het UAF: studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen.

UAF, Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. UAF begeleidt hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Ook bepleit UAF de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen. UAF baseert haar activiteiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.